Beboerforeningen Østermarken
Hjem Gader Vedtægter Referater Projekter

Som bestyrelse bestræber vi os på at varetage beboernes fælles interesser. Dette omfatter vedligehold af veje og fællesarealer. Vi ønsker også at holde os opdateret med de omkringliggende institutioner, deres udvikling og de udfordringer de medfører. Som nævnt er man som medlem af foreningen velkommen til at komme med ideer eller rette henvendelse med sager man ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til. Handling og involvering i en sag forudsætter et flertal i bestyrelsen.

Trafik

Hastigheden på Østermarksvej skal ned!

Gymnasiets ekspansion gennem årerne betyder mere trafik, både i undervisningstiden, men også som følge af deres flittige udlejning. Udover gymnasiets brugere kan man konstatere, at enkelte af vore egne beboere har vanskeligt ved at dosere speederen.

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med det formål at gå i dialog med kommunen og forsøge at sætte vores præg på den nødvendige fartdæmpning.

Der appelleres desuden fra vores side til, at man som beboer viser hensyn til de husejere, deriblandt børnefamilier, der bor ud til Østermarksvej.

Både gymnasium og børnehave har kapacitets problemer hvad angår parkering. Det er besluttet, at der på bestyrelsens vegne rettes skriftlig henvendelse, hvor vi venligt gør opmærksom på, at parkering ikke bør finde sted på vores fortove.

Legeplads

Et punkt der blev overskygget på årets generalforsamling var vores efterhånden nedslidte legeplads. Der er i bestyrelsen enighed om at en attraktiv legeplads er til gavn for foreningens medlemmer, da der appelleres til ny-tilflyttere og eksisterende beboere med børn. Da fortove har økonomisk førsteprioritet, har Anders Munk luftet et godt forslag om muligheden for at lave en naturlegeplads/aktivitetsareal. Dette vil potentielt kunne gøres billigere end de dyre systemer, der ikke nødvendigvis er sjovere. Forud for dette skal regler på området granskes.

Fortove

På bestyrelsesmødet er det besluttet at renovering af de resterende fortove først påbegyndes når pengene slår til. Vi begynder allerede nu indhentning af tilbud fra brolæggere og entreprenører, så vi har god tid til at finde den bedste løsning.